C3

C3 е кодовото название на основния проект на фондацията, заради който тя бе създадена. През октомври 2006 Фондация "Отворени проекти" представи идеята под формата на кратък документален филм. Филмът “C3” се разпространява под условията на договорa за използване Creative Commons Признание.

Нов сайт

Фондация "Отворени проекти" в момента разработва свой нов сайт. Благодарим ви за вниманието и търпението докато изчаквате да приключим миграцията. Ако търсите филма "C3 - Център за свободна култура" заповядайте тук.

Протокол 5/2006

Управителен съвет на Фондация “Отворени проекти”

Протокол 5 / 11.04.2006 от редовно заседание на УС

Днес 11.04.2006 на адреса на седалището на Фондация “Отворени проекти” (ФОП) се състоя редовно заседание на Управителния съвет (УС) при следния дневен ред: