За нас

В началото бе словото

Денят на Будителите, 1 ноември 2005, бе избран от основателите на Фондация "Отворени проекти" за ден на нейното учредяване. Организацията ще се стреми да е част от българското гражданско общество, да провокира такова, да подкрепя различни свободни творчески и технологични проекти със свободен формат в България и по света, както и да си сътрудничи с различни други организации, споделящи нейните ценности. Фондация "Отворени проекти" припознава за свои партньори всички други структури, организации и проекти, които подкрепят свободния софтуер, свободната култура, свободната наука, свободното споделяне на знания и се противопоставят на ограничаването на човешките права или дигиталната свобода, забранителните лицензи или патентоването на знания.

Като основатели на фондация "Отворени проекти", под учредителния акт, се подписаха актрисата Весела Казакова, Христина Недкова, юристът Пейо Попов, д-р Стойчо Кацаров - бивш зам. министър на здравеопазването, Владимир Костов - бизнес мениджър, Йовко Ламбрев - ИТ архитект и фотограф, режисьорът, актьорът и композиторът Антони Райжеков, Васил Колев - ИТ експерт, Найден Николов - преподавател, психолог и PR-консултант, и Стоян Мишинев - ИТ експерт и мениджър. Според подписания документ, всички учредители съставляват Съвета на фондацията, а за членове на Управителния съвет бяха избрани: Йовко Ламбрев - Председател, Пейо Попов - Зам. председател и членове: Христина Недкова, Весела Казакова и Антони Райжеков.