Годишни отчети

Годишните отчети на Фондация "Отворени проекти" се изготвят от УС и се представят пред Съвета на фондацията. Годишният отчет на УС за 2006 година, представен пред Съвета на фондацията на 25 март 2007 и приет от Съвета е публикуван тук.