Управителен съвет

Управителният съвет на Фондация "Отворени проекти" е изпълнителният орган на фондацията, който решава ежедневните въпроси, свързани с проектите на ФОП.

Тази секция съдържа протоколите от заседанията на Управителния съвет и взетите решения.