Писмо до министъра на образованието г-н Даниел Вълчев относно ТУЕС

Изх. номер 1/23.03.2018

До г-н Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Копие до:
Г-н Томислав Дончев
Заместник министър-председател

Уважаеми г-н Министър,
Като представител на Фондация “Отворени проекти”, бих искал да изразя подкрепата си за нормативно утвърждаване на уникалния образователен модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.

Една от основните дейности на Фондацията е организиране на събития, свързани с отворените технологии и свободния код, едно от които е OpenFest - най-голямото подобно събитие в страната и на Балканите с над 3000 посетители всяка година. Ученици от ТУЕС са доброволци и спомагат със знанията, способностите си и желанието за инфраструктурата, организирането и като цяло протичането на събитието.

Други ученици и кадри на ТУЕС помагат в свързани с целите на Фондацията събития, като FOSDEM - европейското събиране на разработчици на свободен софтуер, което се провежда всяка година в Брюксел и се посещава от над 8000 посетителя, и има 24 паралелни потока, което е и уникално техническо предизвикателство.

Учениците от ТУЕС към ТУ-София имат задълбочени знания в много специфични технологични области, което поставя базата за бъдещото им успешно професионално развитие. ТУЕС се е превърнало в символ на качественото технологично образование през годините и това се дължи до голяма степен на специфичния учебен план, утвърждаван от Техническия университет и МОН, на достъпа на учениците до университетски преподаватели, научните ресурси и материалната база на ТУ-София и на контакта им с професионалисти от ИТ сектора.

В ситуация на остър недостиг на ИТ кадри, се обръщаме към Вас с апел да не се променя и засяга доказано успешният модел на ТУЕС към ТУ-София. Нещо повече, бихме дали препоръка той да бъде разпространен и на други места в България.

С уважение,

/Васил Колев/