OpenFest

OpenFest e събитие, посветено на свободния софтуер и софтуера с отворен код, на неговите почитатели, създатели, поддръжници и нови фенове. Събитието е ежегоден международен ден на софтуерната свобода и свободната култура. От своето трето издание OpenFest е празник както на софтуерната свобода, така и на свободната култура.
Емблемата на OpenFest е отворено за знания и информация човешко око, чийто мигли са лъчи на изгряващо слънце. Изгревът е като символ на зараждаща се свобода. Автор на идеята и графичната реализация на тази символика е художникът-хакер Здравко Здравков.

ИДЕЯ

Концепцията за свободен софтуер е много стара - по-стара дори от идеята за софтуер, защото това не е технология. Тя е мироглед – човешки и естествен, идея и усещане за свобода. Същата ненакърнена свобода, с която се раждаме и която носим в себе си през дните на съществуването си. Тази свобода, която ни води в усещанията ни за човечност и справедливост.

Интернет също е дете на тази свобода. А свободният софтуер е нейно проявление. Свободата, въпреки статута си на съкровено човешко право, непрекъснато бива атакувана от корпорации, политици, организации или отделни хора, опитващи се дa я облекат в дрехите на своя морал и възгледи. Най-добрият начин да защитим свободата си е да я споделим с останалите. Да им припомним, че я носят вътре в себе си, че могат и имат възможност да избират.

OpenFest e идея за празник, който да прескочи границите, различията и нравите. Ден, в който привържениците на свободния софтуер по цял свят да позволят на всички да се докоснат до свободата на Интернет, до свободата на софтуера с отворен код. Ден, в който всеки да направи нещо за останалите - не само в мрежата, а и на живо сред хората. Да обясни някому с обикновени думи как може да използва свободен софтуер, да му разкаже за идеята и философията, да организира лекции, срещи, изложения, демонстрационни семинари или инсталационни фестивали.
OpenFest е отворена за всички конференция с идеята “Да споделим свободата си!”

ЦЕЛ

Съвременното общество се нуждае от информация, реално достъпна, за всичките му граждани. То се нуждае от свободата всеки негов член да ползва всякакъв тип информация, по възможно най-лесния за него начин. Това включва програми, които свободно могат да бъдат използвани, изучавани и приспособявани към конкретните нужди; произведения на изкуството и културата, които да бъдат свободни за ползване и разпространение. Гражданското общество се нуждае от духа на взаимното подпомагане и споделяне.
OpenFest си поставя за цел да популяризира и защитава свободния софтуер и софтуера с отворен код в България. Свободен софтуер е онзи, който без ограничения може да бъде използван, изучаван, адаптиран, копиран и подобряван от всички. Организаторите си сътрудничат и лобират сред политици, юристи, журналисти и бизнесмени с цел да се гарантира законовото, политическо и обществено бъдеще на свободния софтуер. Мероприятитето запознава обществото с различни етични, политически и технически въпроси, свързани с използването и разработката на свободен софтуер.