Програми

Фондация "Отворени проекти" е създадена, за да обедини и свърже усилия и ресурси в няколко ключови направления Работата по тези направления се осъществява чрез дефинирани от фондацията програми, за които са отговорни съответните програмни мениджъри. Проектите на фондацията отговарят на изискванията на някоя от дефинираните по тези направления програми.

Целите на фондацията са да насърчава, съдейства и подпомага развитието на свободните и отворени технологии, култура и образование. Фондацията насърчава споделянето на знания и изграждането на гражданско общество чрез провокиране на творческата и техническа креативност, като:

1. Популяризира свободната и независима култура като подпомага, насърчава, финансира, подкрепя и организира творчески инициативи от всички области на изкуството, технологиите и образованието с независим и отворен характер, представящи или представляващи свободни произведения на изкуството;
2. Разпространява и популяризира използването на свободен софтуер и софтуер с отворен код, свободни произведения на изкуството и културата;
3. Подпомага разпространението на знания, образование и информация с отворен и достъпен характер;
4. Насърчава и подкрепя граждански инициативи с отворен характер, защитаващи достъпността на гражданите до културата, изкуството, знанието, технологиите и управлението, които акцентират върху значимостта на гражданското общество;
5.Подпомага създаването, изграждането и модернизацията на културни домове, читалища, библиотеки, Интернет-базирани бази от знания със свободен достъп и свободно (отворено) съдържание;