Банкова информация

Сметката на фондациятя при Първа Инвестиционна Банка - София

   Фондация "Отворени Проекти"
   МОЛ: Васил Колев
   Адрес: София, ул. Рачо Петков Казанджията, №8, ет. 3
   БУЛСТАТ: 175033136

   IBAN: BG97UNCR70001523330944
   BIC: UNCRBGSF

Пояснения:
   няма буква O в номера, това са нули (0)
   IBAN - International Bank Account Number
   BIC - Bank Identification Code