Управление

Върховен орган на управление на фондацията е Съветът на Фондацията (СФ). Той включва всички нейни основатели и присъединени в последствие дарители и съмишленици. Съветът на Фондацията избира членовете на Управителния съвет и решава фундаментални въпроси, свързани с нейното бъдеще, цели и дейности.

Съветът на Фондация "Отворени проекти" се състои от следните личности:

- Весела Казакова, актриса
- Христина Недкова, мениджър
- Пейо Попов, юрист
- д-р Стойчо Кацаров, лекар, политик
- Владимир Костов, бизнес-консултант
- Найден Николов, преподавател, психолог, PR-консултант
- Антони Райжеков, актьор и режисьор
- Васил Колев, ИТ консултант
- Стоян Мишинев, ИТ консултант, мениджър
- Яна Петрова, предприемач, мениджър
- Мариян Маринов, ИТ експерт
- Петко Борджуков, ИТ експерт

Изпълнителен орган е Управителния съвет, които е в състав от 3 души и се избира от Съвета на Фондацията с мандат от две години. Управителният съвет се отчита пред Съвета на фондцията и се занимава с оперативната работа по одобрените проекти. Председателят на УС представлява фондацията и изразява официалните и становища.

На събранието от 18 април 2015 г. беше избран следния Управителен съвет : Васил Колев - Председател, Яна Петрова и Мариян Маринов - членове.