Фондация "Отворени проекти" https://openprojectsfoundation.org/rss.xml bg Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията https://openprojectsfoundation.org/node/54 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>admin</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 2024-01-22 16:12</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Покана</p> <p>за свикване на общо събрание на фондация „Отворени проекти“, ЕИК<br /> 175033136</p> <p>В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание<br /> чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)<br /> свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 16 март<br /> 2024 година от 11:00 часа на адрес гр. София, ул. Цар Асен № 64А, ет. 3<br /> (initLab), при следния дневен ред:</p> <p>1. Приемане на нови членове на фондацията<br /> 2. Избор на нов управителен съвет поради изтичане на мандата на стария<br /> 3. Други</p> <p>При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще<br /> бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 12:00 часа<br /> кворум.</p> <p>Настоящата Покана да бъде качена на сайта на фондацията и да бъде<br /> обявена в ТРРЮЛНЦ при АВ.</p> <p>Васил Колев<br /> Председател на УС</p> </div> Mon, 22 Jan 2024 14:12:03 +0000 admin 54 at https://openprojectsfoundation.org Нова банкова сметка https://openprojectsfoundation.org/node/53 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Нова банкова сметка</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>vasil</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 2018-07-23 13:17</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Фондацията смени банката си с "УниКредит Булбанк". Новата ни банкова сметка е:</p> <p>IBAN: BG97UNCR70001523330944<br /> BIC: UNCRBGSF</p> </div> Mon, 23 Jul 2018 10:17:31 +0000 vasil 53 at https://openprojectsfoundation.org Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията https://openprojectsfoundation.org/node/52 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>yana</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sun, 2018-04-22 08:42</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание<br /> чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)<br /> свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 22 май<br /> 2018 година от 19:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при<br /> следния дневен ред:</p> <p>1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2017 година<br /> 2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност<br /> 3. Разни</p> <p>При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще<br /> бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 20:00 часа<br /> кворум.</p> <p>Документите, свързани с годишния отчет ще бъдат изпратени в листата.</p> <p>Яна Петрова</p> </div> Sun, 22 Apr 2018 05:42:15 +0000 yana 52 at https://openprojectsfoundation.org Писмо до министъра на образованието г-н Даниел Вълчев относно ТУЕС https://openprojectsfoundation.org/node/51 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Писмо до министъра на образованието г-н Даниел Вълчев относно ТУЕС</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>vasil</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 2018-03-29 09:43</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Изх. номер 1/23.03.2018</p> <p>До г-н Красимир Вълчев<br /> Министър на образованието и науката</p> <p>Копие до:<br /> Г-н Томислав Дончев<br /> Заместник министър-председател</p> <p>Уважаеми г-н Министър,<br /> Като представител на Фондация “Отворени проекти”, бих искал да изразя подкрепата си за нормативно утвърждаване на уникалния образователен модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.</p> <p>Една от основните дейности на Фондацията е организиране на събития, свързани с отворените технологии и свободния код, едно от които е OpenFest - най-голямото подобно събитие в страната и на Балканите с над 3000 посетители всяка година. Ученици от ТУЕС са доброволци и спомагат със знанията, способностите си и желанието за инфраструктурата, организирането и като цяло протичането на събитието. </p> <p>Други ученици и кадри на ТУЕС помагат в свързани с целите на Фондацията събития, като FOSDEM - европейското събиране на разработчици на свободен софтуер, което се провежда всяка година в Брюксел и се посещава от над 8000 посетителя, и има 24 паралелни потока, което е и уникално техническо предизвикателство.</p> <p>Учениците от ТУЕС към ТУ-София имат задълбочени знания в много специфични технологични области, което поставя базата за бъдещото им успешно професионално развитие. ТУЕС се е превърнало в символ на качественото технологично образование през годините и това се дължи до голяма степен на специфичния учебен план, утвърждаван от Техническия университет и МОН, на достъпа на учениците до университетски преподаватели, научните ресурси и материалната база на ТУ-София и на контакта им с професионалисти от ИТ сектора.</p> <p>В ситуация на остър недостиг на ИТ кадри, се обръщаме към Вас с апел да не се променя и засяга доказано успешният модел на ТУЕС към ТУ-София. Нещо повече, бихме дали препоръка той да бъде разпространен и на други места в България.</p> <p>С уважение, </p> <p> /Васил Колев/</p> </div> Thu, 29 Mar 2018 06:43:45 +0000 vasil 51 at https://openprojectsfoundation.org Свикване на годишно събрание на съвета на фондацията за 2017 https://openprojectsfoundation.org/node/50 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Свикване на годишно събрание на съвета на фондацията за 2017</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>maniax</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Mon, 2017-02-13 17:40</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 25 март 2017 година от 13:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:</p> <p>1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2016 година<br /> 2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност<br /> 3. Подаване на оставката на управителния съвет<br /> 4. Избиране на нов управителен съвет<br /> 5. Приемане на нови членове<br /> 6. Разни</p> <p>При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 14:00 часа кворум.</p> </div> Mon, 13 Feb 2017 15:40:35 +0000 maniax 50 at https://openprojectsfoundation.org Становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи https://openprojectsfoundation.org/node/39 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>maniax</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 2016-04-05 14:57</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item">Фондация "Отворени проекти" публикува <a href="http://openprojectsfoundation.org/?q=en/node/40">Становище по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи</a>, представен в <a href="http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2045">strategy.bg</a>.</div> Tue, 05 Apr 2016 11:57:01 +0000 maniax 39 at https://openprojectsfoundation.org Свикване на събрание на съвета на фондацията https://openprojectsfoundation.org/node/38 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Свикване на събрание на съвета на фондацията</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>maniax</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Sat, 2016-02-13 15:05</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 27 март 2016 година от 12:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:</p> <p>1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2015 година<br /> 2. Разни</p> <p>При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 13:00 часа кворум.</p> <p>Документите, свързани с годишния отчет ще бъдат изпратени в листата.</p> <p>С уважение,<br /> Васил Колев</p> </div> Sat, 13 Feb 2016 13:05:42 +0000 maniax 38 at https://openprojectsfoundation.org Свикване на събрание на съвета на фондацията https://openprojectsfoundation.org/node/37 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Свикване на събрание на съвета на фондацията</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>hackman</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Fri, 2015-03-13 15:04</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 18 aприл 2015 година от 10:30 часа на адрес ул. Рачо Петков Казанджията 8, Етаж 3, при следния дневен ред:</p> <p>1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2015 година<br /> 2. Приемане на нови членове на съвета на ФОП<br /> 3. Обсъждане на промяната на адреса на фондацията.<br /> 4. Обсъждане на предложение за редакция на Учредителен акт на фондацията:<br /> 4.1. За промяна на УС от 5 на 3 души.<br /> 4.2. За представляване на фондацията<br /> 4.3. Други<br /> 4. Гласуване на нов управителен съвет.<br /> 5. Други</p> <p>При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 11:30 часа кворум.</p> <p>Документите, свързани с годишния счетоводен отчет бяха изпратени в листата.</p> <p>С уважение,<br /> Мариян Маринов</p> </div> Fri, 13 Mar 2015 13:04:13 +0000 hackman 37 at https://openprojectsfoundation.org Фют https://openprojectsfoundation.org/node/35 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Фют</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>hackman</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Tue, 2007-10-16 14:59</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Основният огледален сайт на FreeBSD за България – bg.FreeBSD.org известен още като Фют вече две години изпълнява своята основна мисия – да разпространява FreeBSD до всички интересуващи се от тази операционна система.<br /> Използвам случай да благодаря на СУ "Климент Охридски" за гостоприемството, на колегите си и всички, които ни подкрепят през това време.<br /> В началото беше трудно и стръмно. Но всички ние направихме едно малко геройство и доказахме, че общността може да създаде и подържа сама огледален сървър на значим проект като FreeBSD. Не беше лесно, но никога не сме имали илюзията, че ще бъде. Благодарение на вярата си, оправдахме доверието гласувано ни от хората подкрепили ни първоначално, както и нашето лично, че можем.<br /> Създадохме стабилен сървър, която с минимални намеси служи вярно на всички.<br /> Както знаете, подръжката на сървъри изисква средства и нашият проект не е изключение. Дисковият масив, с който разполагаме в момента ще бъде изчерпан най-късно през пролетта на 2008. За да избегнем неприятни моменти с изчерпване на мястото, решихме че е време да обновим конфигурацията на Фют с дисков контролер Areca 1120 PCI-X и 2.5TB SATA дискове – 5 броя по 500GB.<br /> Общата цена на обновяването на дисковия масив е 2200 лева с ДДС, като в тях влизат и разходите по курсови разлики и административно обслужване на проекта от страна на нашия партньор Фондация "Отворени Проекти". </p> <p>Банковата сметка, по която можете да преведете своето дарение в подкрепа на Фют е:</p> <p>Бенефициент: Фондация "Отворени проекти"</p> <p>Банкова сметка</p> <p>IBAN: BG98 FINV 9150 12BG N0FM QV<br /> BIC: FINVBGSF</p> <p>Пояснения:</p> <p>1.Няма буква O в номера на сметката. Това са нули (0)<br /> 2.IBAN - International Bank Account Number<br /> 3.BIC - Bank Identification Code<br /> В полето "Основание за превод" слагайте кода на проекта "Проект 02-03", за да може служителите на Фондацията да знаят, че е предназначен за нас.<br /> Ако желаете да не се разгласява вашето име в края на кампанията, освен основанието "Проект 02-03" напишете и "Анонимен".<br /> В случай, че желаете да дарите лично - по време на OpenFest (27 и 28 октомври 2007г.) ще бъдат събирани средства на масичката с надпис "bg.FreeBSD.org". Ще бъда там и ако имате желание можете да бъде включен като анонимен или явен дарител с пълното си име/псевдоним.<br /> Подробностите по кампанията ще бъдат публикувани на сайтовете на Фондация "Отворени Проекти" - http://openprojectsfoundation.org/ и страничката на Фют – http://fyut.bg.FreeBSD.org .<br /> Ако имате междувременно въпроси – можете да ни пишете на hostmaster@FreeBSD.org .</p> <p>Благодаря Ви предварително за подкрепата.</p> <p>С уважение,</p> <p> Димитър Василев,<br /> администратор на bg.FreeBSD.org</p> </div> Tue, 16 Oct 2007 11:59:47 +0000 hackman 35 at https://openprojectsfoundation.org Становище на ФОП относно дискусията върху DIS 29500 в националните комитети към ISO и в частност ТК57 към БИС https://openprojectsfoundation.org/dokumenti/stanovishta/dis-29500 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Становище на ФОП относно дискусията върху DIS 29500 в националните комитети към ISO и в частност ТК57 към БИС</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span>yovko</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">Thu, 2007-07-19 14:58</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Фондация “Отворени проекти” (ФОП) счита за нужно да сподели с ТК57 своите бележки във връзка с обсъжданата чернова на ISO 29500 заради специализацията си и натрупания опит в областта на ИТ и особено отворените формати и технологии.</p> <p>Във връзка с това, че всеки национален член на Международната oрганизация по стандартите (ISO) е упълномощен да даде гласа си относно Черновата за международен стандарт (DIS) номер 29500, общо позната като Office Open XML (OOXML), ви призоваваме да не се въздържате от гласуване, а да изпълните правото си на вот и да отхвърлите DIS 29500. Вашето НЕ всъщност е глас за истинска отвореност, избор и взаимна съвместимост. Аргументите ни за това са следните:</p> <p>Вече съществува стандарт одобрен от ISO под името OpenDocument Format (ISO/IEC 26300), който има същото предназначение като DIS 29500. И въпреки, че наличието на конкурентни продукти е нещо добро, то наличието на конкурентни стандарти противоречи на идеята за стандарт изобщо и е бреме за индустрията, правителството и гражданите. Отхвърлянето на DIS 29500 би дало ясен сигнал на софтуерната индустрия за нуждата от консолидиране върху единен стандарт за електронни офис-документи.</p> <p>Не съществува доказуема реализация на OOXML спецификацията. Microsoft Office 2007 създава файлове в специална версия на OOXML (частична негова реализация), а не във файлов формат, който отговаря на OOXML спецификацията.</p> <p>DIS 29500 е твърде обвързан с определени частни продукти за да бъде цялостно изпълнен, без да доведе до патентни щети или патентни лицензионни такси и не съществуват гаранции за обратното. Националната ни софтуерна индустрия ще работи юридически по-спокойно и леко, включително в конкуренция на световния пазар ако отхвърлите DIS 29500/OOXML, тъй като неговото изпълнение би довело до риск от престъпване на интелектуална собственост. Обещанието за защита на патентите в декларацията на Microsoft за отворени спесификации защитава единствено това, което е изрично обявено в стандарта, но има множество изхождащи, препратени и недокументирани части и действия в OOXML, което поставя бъдещите изпълнители под сериозен риск. Не бива международни стандарти да бъдат зависими и обвързани с обещания на която и да е компания.</p> <p>DIS 29500 е твърде дълъг (над 6000 страници) и дори в този размер не е пълен; съдържат се както частично, така и напълно недокументирани елементи, което изключва пълното изпълнение. По-голямият избор от офис-приложения ще бъде гарантиран ако бъде отхвърлен DIS 29500/OOXML. Сложността, необичайният размер, техническите пропуски и зависимостите от единични частни компании на DIS 29500 правят алтернативните изпълнения технически и законово невъзможни. Докато DIS 29500/OOXML работи изключително добре с продукти на Microsoft, неговият обем, недостатъчна документация и патентни рестрикции нарушават главния принцип на всеки международен стандарт – да бъде изпълним от множество компании. В спецификацията липсва информация, която е несподелена интелектуална собственост на Microsoft, като например autoSpaceLikeWord95 или useWord97LineBreakRules. Такъв стандарт няма да гарантира хармонизация, взаимна съвместимост и конкуренция. </p> <p>Повече от 10% от примерите в предложения стандарт са грешни, и не отговарят на стандарта за XML, което не може да се обясни с технически пропуски. Неприемливо е стандарт, който е базиран на конкретна стандартизирана технология като XML да не e коректна негова имплементация. </p> <p>Това предложение за стандарт е в противоречие със съществуващи ISO стандарти като ISO 8601 (Представяне на дати и часове), ISO 639 (Кодове за представяне на имена и езици) или ISO/IEC 10118-3 (криптографски хеш).</p> <p>В черновата има наследени грешки. Съществува грешка във формата за електронни таблици, която забранява въвеждането на дата преди 1900 година. Тези грешки засягат както OOXML спецификацията, така и софтуерни продукти като Microsoft Excel 2000, XP, 2003 или 2007.</p> <p>В заключение искаме да обърнем вниманието ви към разработеното по-задълбочено техническо сравнение между съществуващия вече ODF стандарт ISO/IEC 26300 и предложената чернова DIS 29500: http://www.odfalliance.org/resources/The%20Technical%20Case%20Against%20OOXML.pdf</p> <p>Нашият най-тревожен аргумент остава факта, че това предложение за стандарт не е създадено чрез съвместни усилия и съчетаване на опита на всички заинтересовани страни (като производителите, търговците, купувачите и потребителите), a единствено от Microsoft. Надяваме се, че ТК57 ще прецени внимателно негативите от приемането на подобно предложение за стандарт и ще го отхвърли категорично.</p> <p>Изразяваме готовност при интерес от Ваша страна да предоставим и още по-конкретни технически забележки към така предложената чернова за ISO стандарт.</p> <p>17 Юли 2007<br /> гр. София</p> <p> Зам. председател на УС на ФОП:<br /> /Пейо Попов/</p> </div> Thu, 19 Jul 2007 11:58:31 +0000 yovko 34 at https://openprojectsfoundation.org