Покана за годишно заседание на Съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание
чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП)
свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 22 май
2018 година от 19:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при
следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2017 година
2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност
3. Разни

Писмо до министъра на образованието г-н Даниел Вълчев относно ТУЕС

Изх. номер 1/23.03.2018

До г-н Красимир Вълчев
Министър на образованието и науката

Копие до:
Г-н Томислав Дончев
Заместник министър-председател

Уважаеми г-н Министър,
Като представител на Фондация “Отворени проекти”, бих искал да изразя подкрепата си за нормативно утвърждаване на уникалния образователен модел на Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София.

Свикване на годишно събрание на съвета на фондацията за 2017

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 25 март 2017 година от 13:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2016 година
2. Приемане на отчетът за обществено-полезна дейност
3. Подаване на оставката на управителния съвет
4. Избиране на нов управителен съвет
5. Приемане на нови членове
6. Разни

Свикване на събрание на съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 27 март 2016 година от 12:00 часа на адрес ул. Рила 6, Етаж 2 (initLab), при следния дневен ред:

1. Годишен счетоводен отчет на ФОП за 2015 година
2. Разни

При липса на кворум 50% + 1 в уречения час, началото на събранието ще бъде отложено с един час и ще бъде проведено при наличния в 13:00 часа кворум.

Свикване на събрание на съвета на фондацията

В качеството ми на Председател на Управителния съвет и на основание чл.9 (2) от Учредителния акт на Фондация "Отворени проекти" (ФОП) свиквам редовно годишно заседание на Съвета на фондацията на 18 aприл 2015 година от 10:30 часа на адрес ул. Рачо Петков Казанджията 8, Етаж 3, при следния дневен ред:

Фют

Основният огледален сайт на FreeBSD за България – bg.FreeBSD.org известен още като Фют вече две години изпълнява своята основна мисия – да разпространява FreeBSD до всички интересуващи се от тази операционна система.
Използвам случай да благодаря на СУ "Климент Охридски" за гостоприемството, на колегите си и всички, които ни подкрепят през това време.

Становище на ФОП относно дискусията върху DIS 29500 в националните комитети към ISO и в частност ТК57 към БИС

Фондация “Отворени проекти” (ФОП) счита за нужно да сподели с ТК57 своите бележки във връзка с обсъжданата чернова на ISO 29500 заради специализацията си и натрупания опит в областта на ИТ и особено отворените формати и технологии.

Сайтът ще заработи скоро

Това е кратка новина, имаща единствената цел да уведоми всички, които вече са пуснали заявка за регистрация, че акаунтите им ще бъдат активни съвсем скоро. Извиняваме се за забавянето, но заради административни задачи, свързани с годишното финансово отчитане на ФОП, подготовката и провеждането на годишния Съвет на фондацията, стартът на новият ни сайт се забави много повече от планираното. Умоляваме Ви за още малко търпение!